OPEN BALTIC MASSAGE CHAMPIONSHIP 2018 masāžas ČEMPIONĀTA reglaments

Čempionāta norises datums: 21.04.2018.

Norises vieta: Radisson Blue Daugava

Adrese: Kuģu ielā 32, Rīgā.

 

10.00 - 12.00 — laukuma sagatavošana un dalībnieku gatavošanās.

12.00 - 12.30 – žūrijas locekļu, sponsoru un organizētāju uzruna un svinīgā atklāšana.

12.30 - 13.00 – konkursantu paraugdemonstrējumi (klasiskā masāža).

13.10 - 14.00 – pusfināla rezultāti (žūrijas apspriede), dalībnieku un modeļu  gatavošanās Čempionāta           

    otrajai daļai. 

14.00 - 14.15 – programmu un dalībnieku pieteikšana.

14.15 - 15.00 - konkursantu paraugdemonstrējumi (spa programma).

15.00 – 16.00  - gala rezultātu kopsavilkums (žūrijas apspriede).

16.00 – 16.30 – rezultātu paziņošana, uzvarētāju godināšana – apbalvošanas ceremonija.

Čempionāta noslēgums.

Čempionāta norises datums: 21.04.2018.

Norises vieta: Radisson Blue Daugava

Adrese: Kuģu ielā 32, Rīgā.

 

10.00 - 12.00 — laukuma sagatavošana un dalībnieku gatavošanās.

12.00 - 12.30 – žūrijas locekļu, sponsoru un organizētāju uzruna un svinīgā atklāšana.

12.30 - 13.00 – konkursantu paraugdemonstrējumi (klasiskā masāža).

13.10 - 14.00 – pusfināla rezultāti (žūrijas apspriede), dalībnieku un modeļu  gatavošanās Čempionāta           

    otrajai daļai. 

14.00 - 14.15 – programmu un dalībnieku pieteikšana.

14.15 - 15.00 - konkursantu paraugdemonstrējumi (spa programma).

15.00 – 16.00  - gala rezultātu kopsavilkums (žūrijas apspriede).

16.00 – 16.30 – rezultātu paziņošana, uzvarētāju godināšana – apbalvošanas ceremonija.

Čempionāta noslēgums.