Baltijas SPA Asociācija

Spa 61

Aktualitātes

Beauty school

ITEC Logo

Pievienojieties

Resertifikācijas SPA speciālistam

SPA speciālistam ir pienākums veikt profesionālo pilnveidi 150 tālākizglītības punktu apjomā 5 gadu laikā.

Profesionālā darbība un tālākizglītības pasākumi.

 

Nr.

NOSAUKUMS

TĀLĀKIZGLĪTIBAS PUNKTI (TIP)

1.

Dalība biedrības „Latvijas SPA Asociāciju Savienība”

pasākumos

10 TIP par vienu pasākumu

2.

Dalība profesionālās kvalifikācijas pilnveides pasākumos

( kursi, semināri, konferences, izstādes un citi pasākumi)

1 TIP par 1 akadēmisko stundu

3.

Pedagoģiskā darbība SPA nozarē

(nodarbību un semināru, meistarklases vadība)

Pilna slodze

Nepilna slodze

Pa stundam

Līdz 10 TIP gadā

(atkarībā no slodzes)

4.

Kvalifikācijas prakses vadīšana prakses vietā

10 TIP par vienu izglītojamo

5.

Publikācijas, raksti

20 TIP par vienu publikāciju

6.

Dalība konkursos

Par godalgotu vietu 50 TIP

Par dalību 20 TIP

7.

Darbs eksaminācijas vai sertifikācijas komisijās

10 TIP par vienu pasākumu

8.

Uzstāšanās ar ziņojumiem starptautiskos kongresos, konferencēs un citos pasākumos

30 TIP par katru

spainstitut

Vietas.lv

Ainhoa.lv